Ceník

Reprodukční centrum Líšná

Kompletní ceník reprodukčního centra v Líšné naleznete ZDE

Co je "balíček"?
Jedná se o souhrn úkonů souvisejících s umělou inseminací klisny, který navíc pokrývá dva říjové cykly. Platí se jednorázově při přijetí klisny do RC. V případě tohoto balíčku se majiteli klisny neúčtují jednotlivé úkony (sonografická vyšetření, vlastní inseminace...). Mezi balíčkem a platbami za jednotlivé úkony se majitel klisny rozhoduje před začátkem inseminace.

Proč jsou "balíčky" rozlišeny cenově?
Rozdíly jsou dva:
1) Chlazené versus mražené sperma - načasování vlastní inseminace chlazeným spermatem není úkonově tak náročné. Chlazené semeno vydrží v pohlavním aparátu klisny až 48 hodin. Naproti tomu mražené semeno má po rozmražení velmi omezenou životnost a inseminace klisny musí být provedena v ideálním případě 4-6 hodin před či po ovulaci. To vyžaduje zvýšené množství ultrasonografických vyšetření.
2) Sperma z ČR nebo ze zahraničí - vzhledem k tomu, že nabízíme v balíčku taktéž vyřízení smluvních vztahů s dodavateli, je toto výrazně finančně nákladnější, jedná-li se o semeno ze zahraničí. Taktéž stanovení doby ovulace musí být přesnější, neboť doprava semene je dražší, což platí u mražených dávek dvojnásob. Zahraniční majitelé hřebců dodávají v drtivé většině případů dvě dávky mraženého spermatu a je tedy žádoucí, aby byla jedna říje klisny pokryta jednou dávkou.

Co není v ceně "balíčku"?
Nad rámec této služby bude majitel klisny hradit případná laboratorní vyšetření, optimalizaci říjového cyklu, diagnostiku a léčbu reprodukčních problémů, případnou redukci dvojčat, dále pak veškeré veterinární a podkovářské služby. V ceně služby není obsaženo cestovné pro inseminační dávky!

 

Terénní reprodukce

Kompletní ceník reprodukčních služeb prováděných v terénu naleznete ZDE

Mohu si předplatit "balíček" i v případě připouštění v terénu?
Ano, pouze bude navýšen o cestovné inseminačního technika.