O nás

Tolman Services - Proffesional Equine Reproduction je značka, pod kterou nabízí své služby tým vedený Ing. Radkem Tolmanem. Naším působištěm je již od roku 2010 Reprodukční centrum v Líšné. Majitelům klisen i hřebců zde nabízíme komplexní služby v oblasti reprodukce koní.

 

Ing. Radek Tolman

 

Ing. Radek Tolman

1995 – 2000 studium na ČZU v Praze, obor živočišná produkce

oprávněná osoba k inseminaci koní, skotu, ovcí a prasat, oprávnění vydáno Mze v roce 2001

od roku 2001 vede terénní praxi v rámci reprodukce koní a skotu

dlouholetá praxe v diagnostice a sonografii

v roce 2010 absolvování kurzu embryotransferu v ET Centru Keros (Belgie)

pravidelný účastník seminářů a stáží v tuzemsku i zahraničí

autor odborných článků

 

 

 

Ing. Kamila Nováková

 

Ing. Kamila Nováková

2005 - 2010 studium na ČZU v Praze, obor živočišná produkce

bakalářská i diplomová práce na téma: hodnocení reprodukční výkonnosti koní a asistovaná reprodukce u koní

od roku 2007 asistent Ing. Radka Tolmana - hodnocení účinnosti inseminace mraženými dávkami v terénní reprodukci klisen

od roku 2010 vedoucí provozu Reprodukčního Centra Líšná

dlouholeté zkušenosti v oblasti chovu koní

2011 oprávněná osoba k inseminaci koní - oprávnění vydáno MZe

 

 

 

MVDr. Ilja Pták

 

MVDr. Ilian Pták

2000 - 2006 studium na VFU v Brně

od ukončení se věnuje výhradně praxi specializované na koně

pravidelný účastník seminářů a stáží v tuzemsku i zahraničí

zaměření: všeobecná koňská medicína, prevence, ortopedie, malé chirurgické zákroky

od roku 2011 akreditovaný veterinární dozor v Reprodukčním Centru Líšná

 

 

 

 

Marie Klímová B.Sc.

od roku 2009 žije v USA, kde aktivně sbírá zkušennosti o amerických plemenech koní - jejich chovu, využití ve sportu atd.

2011 - 2013 Studium na Kansas State University, Manhattan KS (USA) - obor Animal Science, Business (studium zaměřené na získání odbornosti v odvětvích jako je chovatelství, reprodukce, výživa, trénink zvířat, vedení chovných stanic či jezdeckých areálů, práce pro farmaceutické nebo krmivářské společnosti, chovatelské a sportovní asociace včetně jejich marketingu a řízení)

2011 - 2013 členka jezdeckého týmu KSU - reprezentace školy ve westwernové disciplíně reining

2013 Equine Science Certificate z Kansas State University

2013 stáž u National Reining Horse Association (NRHA)

od roku 2014 pracuje jako ošetřovatel koní na CS Ranch v Texasu (USA)