Veles

Anglický plnokrevník, hnědák, nar. 2003, KVH 163 cm

Otec: 361 Taran, matka: Višňovka

 

 Plnokrevník Veles nabízí unikátní kombinaci: vlastní "T" výkonnost ve všestrannosti, jezditelnost, vynikající původ mnohokráte ověřený u nás ve sportu a silnou rodinu (z níž nás na WEG ve všestrannosti reprezentovala Gomba). Veles je novým hřebcem v rámci PK ČT a představuje velmi příjemnou možnost, jak si zvýšit procento plnokrevné krve ve vícegeneračním chovu.

 

 

Veles je v současné době jediným plnokrevným hřebcem v teplokrevném chovu, který nabízí kromě vynikajícího původu prověřeném ve sportu i vlastní sportovní výkonnost, kdy zatím dosáhl stupně T ve všestrannosti (CIC3*) a st. S* na parkúrech. Loni soutěžil mezinárodně v CIC2* Feldbach a CIC3* - Ravenna, na našem území dosáhl druhého místa v MČR ve všestrannosti seniorů (CNC2*). Charakter hřebce a jeho jezditelnost dokládá i skutečnost, že také aktivně sportoval a sportuje s různými dívkami v sedle. Například roku 2012 startoval s mladičkou E. Jandovou ve finále MČR dětí ve skocích, roku 2011 s paní K. Mandysovou získal vítězství ve skokové soutěži S* a účastnil se s ní také KMK šestiletých ve všestrannosti, kde spolu získali čtvrté místo, zatímco s N. Kopovou tvořili dvojici v KMK pětiletých, kde se taktéž umístili čtvrtí.

Původ:

Jeho otec Taran (Norbert) byl prvním mimoňským odchovancem, který vyhrál derby a rovnou ve velkém oslnivém stylu, později byl zařazen do chovu, kde potomstvo dosáhlo výkonnosti D: S, S: S*, C: S (např. Choper - drezúra S), a do teplokrevného chovu byl zařazen jeho plnokrevný syn Severino, s výsledky potomstva D: S, S: S**.

Z Taranových dcer se narodili např. výborní steepleři první třídy Zugor (vítěz NL na překážkách v Pardubicích), Zulejka (dvojnásobná účastnice Velké pardubické), Výtržník a nebo sportovci jako Crazy Love (military T, drezúra S) či Erik Oil Team (Relei) - skoky ST.

Děd Norbert byl rozsáhle představen v samostatnémčlánku, takže jenom shrneme, že potomstvo tohoto dvojnásobného derby-vítěze užitého primárně v plnokrevném chovu dosáhlo ve sportu až stupně ST na skocích a v žebříčku otců matek dle ASH ve skokových soutěžích za léta 1991 - 2006 je se 120 vnuky na celkovém 8. místě! Jeho vnukové i pravnukové dosáhli až výkonnosti T ve sportu. Doporučení v závěru článku se pochopitelně vztahují i na možnosti využití jeho vnuka v linii, Velese.

Užité kombinace v původu

Hřebec pochází z veleúspěšné linie Ticino, na kterého je prochován ve čtvrté a páté generaci. Linie se v teplokrevném chovu skrze četné zástupce prosadila velmi výrazně a je k vidění v rodokmenech Grand Prix a olympijských koní a význačných plemeníků (např. Warum Nicht FRH, Rubinstein, Goldstern, Akzent I a II, Plot Blue, Sandro). Ve třetí a páte generaci je Veles prochován na Masise, který zůstává nejvýznamnějším plnokrevným hřebcem v historii chovu teplokrevníka u nás. Veles také v rodokmenu přináší už osvědčenou kombinaci linií Ticino x Deux Pour Cent x Ticino x Deux Pour Cent. Z linie Deux Pour Cent byli u nás využiti derby - vítězové Cejlon a Cent, z nichž druhý jmenovaný dal Cent - 22 alias Cinzano (otce Skřivanova Labe Jeff) a slavného Pecháčkova koně Amora. Deux Pour Cent samotný ve Francii nechal excelentního Tantieme a řadu dcer, které pak lze vidět v rodokmenech plemeníků jako Velcome Fontaine nebo I Love You.

Tantieme měl v plnokrevném chovu obrovský význam, pro nás je klíčový jeho syn Tanerko, otec zde využitého Court Gifta (otce Velesovy prabáby) a Calé (mateřský otec „T" skokana a otce OH koní Heraldika). Zástupcem linie Deux Pour Cent je i Velesův mateřský otec Anno, jehož přínos v teplokrevném chovu u nás je přijímán bez výhrad, když dal „T" potomstvo ve všech hlavních disciplínách FEI a zároveň je vynikajícím zdrojem kvalitních matek.

Velesova matka Višňovka je z kombinace hřebců Anno a Waidwerk. Německý derby-vítěz Waidwerk (Neckar) nechal několik synů využitých v teplokrevném chovu: Meandera s potomstvem D: S, S: ST**, C: TT (např. Kaolín) a v Polsku Akcepta, nicméně významu svého úzce příbuzného Wiesenklee přeci jenom nedosáhl. V současné době ho můžeme u nás vidět na mateřské straně plemeníka Carinus.

Velesova matka Višňovka (Anno) se na dráze sice neproslavila, ale ve sportu již dala kromě Velese klisnu Vinicii (Latinus) s výkonností T na skocích a Coudy (Carismo) s aktuální výkonností S* na skocích.

Ve sportu rodinu proslavila nejvíce klisnaGomba, která nás reprezentovala s p. Maivaldem na WEG ve všestrannosti, dalšími jmény jsou Glen Nancy - skoky ST**, Victorie (Gottward) - drezúra S, Vichi - skoky S a matka T skokana Vikomta a S** skokanky Vitary, Vista - skoky ST** a Vidina - skoky ST**.

Licentován pro:

  • ČT
  • A1/1

 

Připouštěcí podmínky:

  • připouští chlazeným spermatem (možná i přirozená plemenitba)
  • základní poplatek 2000,- Kč + 2500,- Kč za zjištěnou březí klisnu