Nabídka služeb pro majitele hřebců

V současné době nabízíme majitelům hřebců tyto služby:

  • ustájení v RC Líšná za účelem staniční reprodukce
  • veškerý servis pro připouštění Vámi zajištěných klisen
  • přirozená plemenitba pod odborným dohledem
  • asistovaná reprodukce (možnost odběru spermatu a následná inseminace čerstvým semenem)
  • makroskopické a mikroskopické vyšetření spermatu
  • jednorázové odběry spermatu (např. pro diagnostiku semene)