Nabídka služeb pro majitele klisen

Nabízíme kompletní reprodukční servis pro Vaši klisnu:

 • vstupní vyšetření reprodukčního traktu včetně diagnostiky fáze říjového cyklu
 • celková reprodukční anamnéza
 • inseminace čerstvým, chlazeným i mraženým spermatem
 • sonografická diagnostika březosti
 • redukce dvojčat
 • řešení poruch plodnosti
 • možnost ustájení klisny po celou dobu připouštění až do zjištění březosti
 • zázemí vhodné i pro klisny s hříbaty

Dále nabízíme:

 • ustájení klisny po celou dobu březosti ve stádě březích klisen
 • monitorovaný porod s okamžitou poporodní péčí
 • následné připuštění klisny po porodu
 • pastevní odchov hříbat a mladých koní

 

RC Líšná disponuje 30 hektary pastvin, které jsou využívány pouze pro účely pastevního ustájení. V každé sekci se nachází mobilní přístřešek a zastřešený krmelec s odpovídajícím počtem krmných míst, vše vyhovující normám EU. Samozřejmostí je krmení granulemi pro danou kategorii koní, minerální liz a v zimních měsících dokrmování senem ad libitně.