Veterinární požadavky

Veterinární požadavky na zvířata přijímaná do RC Líšná:

  • zvířata NESMÍ vykazovat žádné příznaky onemocnění
  • zvířata MUSÍ být vybavena platným průkazem koně, ve kterém bude zaznamenána veškerá povinná vakcinace (t.j. tetanus, influenza) dle platného vakcinačního schématu
  • kažké zvíře bude po příchodu do RC odčerveno přípravkem obsahujícím slžku Praziquantel

 

Požadujeme negativní výsledek (ne starší 30 dnů) vyšetření na:

  • infekční anémii koní pomocí Cogginsova testu
  • virovou arteritidu koní tzv. EVA
  • nakažlivou metritidu klisen (Taylorella equigenitalis)

 

Veterina Symbol