Negativní výsledky Infekční anémie koní ne starší 3 měsíců

Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející nákazové situaci ohledně Infekční anémie koní, bychom rádi upozornili majitele, že pro přesun koní do našeho RC budeme vyžadovat negativní výsledek testu na AI, ne starší 3 měsíců! Toto bude požadováno k nahlédnutí před složením koní z přívěsu.
Více viz stanovisko SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_stanovisko-svs-k-rostoucimu-vyskytu-anemie-koni.html